Mainos- ja markkinointitoimistot auttavat yrityksiä, yhteisöjä ja vaikkapa yksityishenkilöitä markkinoimaan omaa asiaansa, niin että kohderyhmänä oleva yleisö kiinnostuu mainostettavasta asiasta. Mainostoimistot suunnittelevat ja toteuttavat tekstimuotoista markkinointia, grafiikkaa ja visuaalisia elementtejä sekä digitaalista viestintää, kuten verkkosivuja. Tämän lisäksi toimistot toteuttavat markkinointikäyttöön soveltuvia valokuvia sekä videotuotantoja, joita voidaan esittää esimerkiksi televisiossa, internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Mainostoimistot voivat myös erikoistua tiettyyn alaan, kuten verkossa tapahtuvaan markkinointiin.

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on ulos kohdentuvaa viestintää, jonka avulla kerrotaan markkinoitavasta yrityksestä tai yhteisöstä sekä niiden tarjoamista palveluista ja tuotteista, tai muusta markkinoitavasta asiasta. Markkinointiviestintään kuuluvat mainonta, myynti, myynnin edistäminen ja tiedottaminen. Lisäksi mukaan kuuluu PR- eli suhdetoiminnat. Markkinointiviestinnän avulla yrityksestä tulee tunnettu ja tätä kautta myös luotettavan oloinen toimija. Markkinointiviestinnän keinoilla asiakas kiinnostuu yrityksestä, sitten sen tuotteista ja lopulta päätyy ostamaan näitä tuotteita.

Graafinen ja visuaalinen suunnittelu

Graafinen ja visuaalinen suunnittelu on mainostoimistojen näkyvimpiä palveluja, sillä kuluttajat näkevät ja muistavat usein visuaalisen ilmeen, jonka mainostoimisto on luonut yritykselle tai muille asiakkailleen. Taitava ja osaava graafinen suunnittelija saa asiakkaan ymmärtämään mainostoimiston luoman viestin visuaalisuudella helposti. Graafinen suunnittelu vaatii visuaalista, jopa taiteellista silmää, vaikka taustalla onkin kaupallinen ja myyvä tarkoitus. Graafinen suunnittelija suunnittelee mainonnan ohella painotuotteita, verkkosivustojen ulkoasuja ja vaikkapa animaatioita.

Verkkosivustot

Nykyaikaiset mainostoimistot tarjoavat verkkosivustojen suunnittelua ja toteutusta ulkoasusta aina kielelliseen ilmaisuun. Mainostoimistot auttavat asiakkaan verkkosivuja nousemaan korkealle hakukoneiden, kuten Googlen hakutuloksissa. Tämä vaatii hakusanaoptimoinnin ja verkkomainonnan osaamista. Mainostoimistot suunnittelevat sivustoista myös miellyttävän näköiset ja helpot käyttää. Nykyään sivustojen on tärkeää skaalautua monille eri laitteille, kuten tietokoneille, tableteille ja älypuhelimille. Mainostoimistot voivat luoda verkkosivustojen tekstit myyvään muotoon ja vaikkapa kirjoittaa blogit yritysten puolesta valmiiksi.

Verkkokaupat

Verkkosivustojen ohella verkkokauppojen toteuttaminen on olennainen osa digiajan mainostoimistojen palveluita. Verkkokauppojen rakentamiseen kuuluu turvallisen kauppa-alustan koodaaminen tai usein avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistojen muokkaaminen eri yritysten käyttöön. Tämän lisäksi mainostoimisto rakentaa kaupan visuaalisen ilmeen ja suunnittelee ohjeistuksen verkkokaupan päivittämiseen yritykselle. Tärkeää verkkokauppoja suunniteltaessa on myös maksutapojen lisääminen yritykselle sopivasti. Verkkokauppojen pitää olla houkuttelevia ja asiakkaalle helppoja käyttää. Mainostoimistojen palveluihin kuuluu siis myös käytettävyydestä huolehtiminen.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa markkinoiminen voi tarkoittaa nykyään montaa eri asiaa, sillä sosiaalisen median kanavia on useita. Mainostoimisto auttaa löytämään olennaiset sosiaalisen median palvelut eri yrityksen tarpeisiin. Mainostoimisto voi suunnitella yritykselle esimerkiksi ohjeet sosiaalisen median tehokkaaseen käyttämiseen. Palveluihin voi kuulua myös sosiaalisten medioiden päivittäminen yrityksen puolesta, sillä mainostoimistot tietävät minkälainen viesti tehoaa missäkin kanavassa. Sosiaalisen median palveluihin voi kuulua myös visuaalisen ilmeen suunnittelu eri kanaville.

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnissa ja digimainonnassa mainostoimistojen palveluja voivat olla vaikka hakukonemainonta Googlessa ja mainosten suunnitteleminen sosiaaliseen mediaan, kuten vaikkapa Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. Display-mainonta tarkoittaa usein verkossa nähtäviä bannereita tai sitten vaikkapa teksti- ja videomainoksia, joita näkee erilaisilla ja suosituilla verkkosivustoilla. Mainostoimisto etsii mainokselle sopivan kohderyhmän eri verkkopalveluista. Digimarkkinointiin voidaan laskea myös sähköpostimarkkinointi ja blogien kautta tapahtuva sisältömarkkinointi. Mainostoimistot voivat tarjota myös monien digimarkkinoinnin osa-alueiden yhdistelmää kokonaisvaltaisena palveluna.

Brändin luominen

Brändiä suunnittelemalla mainostoimistot pyrkivät luomaan yritykselle tai markkinoitavalle asialle positiivisen kuvan, joka jää asiakkaiden mieleen. Positiivisen kuvan tai tunteen avulla myynti kasvaa tai pysyy korkeana jatkossakin. Hyvän brändin omaava yritys muistetaan asiakkaiden mielessä, vaikka yrityksestä tehtyä mainosta ei välttämättä näkisikään vähään aikaan. Brändin luominen vaatii usein pitkää aikaa, ja yrityksen täytyy myös osallistua sekä sitoutua brändin kasvattamiseen – ja ennen kaikkea sen ylläpitämiseen.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilussa otetaan selvää, kuinka asiakas saa ensiksi tiedon markkinoitavasta asiasta ja lopulta päätyy ostamaan sen. Mainostoimistojen palvelumuotoilussa etsitäänkin niin sanottua asiakkaan osto- tai palvelupolkua. Tällaisen polun avulla asiakas siirtyy ostamaan tuotetta tai palvelua sellaisessa järjestyksessä kuin mainostoimisto sen on tarkoittanut kuljettavaksi. Palvelumuotoilun avulla voidaan luoda yritykselle myös markkinointisuunnitelma ja sen avulla voidaan tehdä asiakaslähtöisiä ja käyttäjäystävällisiä palveluja. Palvelumuotoilun tärkeyteen on herätty kunnolla vasta viime vuosina.

Valokuvauspalvelut

Mainostoimistoilla on palkkalistoillaan usein osaavia valokuvaajia, jotka voivat ottaa tyylikkäät markkinointikuvat ja tuotekuvat markkinoitavan asian mainontaa ajatellen. Mainostoimistot voivat toteuttaa myös tyylikkäät henkilökuvaukset jotain tiettyä tarkoitusta varten. Usein mainostoimistoilla ovat omat valokuvausstudiot käytettävissään, mutta joskus mainostoimistot voivat ostaa valokuvauspalvelut alihankintana ammattivalokuvaajilta. Yritysviestinnässä luodaan valokuvilla mielikuvia. Valokuvaukseen sisältyy myös kuvien digitaalinen käsittely, jolla saadaan uutta eloa ja ilmettä valokuviin. Valokuvauspalvelut toimivat usein yhteistyössä videokuvauksen kanssa.

Videokuvauspalvelut

Mainostoimistojen videokuvaustuotannoissa voidaan toteuttaa myyviä ja tyylikkäitä videoita lähes kaikkeen mainontaan. Videoita voidaan esittää televisiossa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, erilaisilla mainosnäytöillä, kuten busseissa, kauppakeskusten ulkoseinissä sekä mobiilipalveluissa. Tasokkaat mainostoimistot toteuttavat videot alusta loppuun: käsikirjoitus, kuvaus, editointi ja julkaisu kuuluvat yritykselle tarjottavaan pakettiin. Nykyään suosittuja ovat myös ilmakuvaukset drone- eli kuvauskoptereiden avulla. Mainostoimistojen toteuttamat videot voivat olla kestoltaan esimerkiksi muutaman sekunnin verkossa julkaistavasta mainoksesta lyhyisiin dokumenttielokuvamaisiin yritysesittelyihin.