Riippumatta siitä, toimiiko yrityksesi kuluttajamarkkinoilla vai yritysten välisessä kaupankäynnissä, yrityksen brändääminen on yksi tärkeimmistä asioista, joita kannattaa ottaa huomioon yrityksen markkinoinnissa. Tehokas brändistrategia auttaa yritystä pärjäämään kilpailussa erityisesti erottautumalla muista saman alan yrityksistä. Monille on kuitenkin epäselvää, mitä kaikkea brändillä ja brändäyksellä tarkoitetaan. Pähkinän kuoressa brändi on yrityksen antama lupaus sen asiakkaille, ja sisältää kaiken sen, mitä asiakkaat voivat yritykseltä odottaa.

1. Tunne yrityksen markkina-alue

Yksi tärkeimmistä asioista brändin rakentamisessa on ymmärtää se markkina-ala, jossa yritys toimii. Markkinoiden ymmärtämisessä kyse on yrityksen oman asiakaskohderyhmän ymmärtämisessä, mutta myös siitä, ketkä ovat yrityksen kilpailijoita, ja miten oma yritys toimii suhteessa kilpailijoihin, esimerkiksi yrityksen tarjonnan suhteen. Toimivan yrityksen tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, ja markkinoiden haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen on tärkeä osa tätä työtä.

2. Kehitä yrityksen tarinaa ja identiteettiä

Kun olet tehnyt markkinatutkimusta suhteessa yritykseesi ja sen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin, seuraava vaihe on kehittää yritykselle oma identiteetti ja toisaalta se tarina, jolla tämä identiteetti voidaan tuoda brändäämisen kautta esiin. Tärkeimpiä kysymyksiä on miettiä mitä arvoja yritys edustaa, ja toisaalta myös, mitä haluat, että yleisö ajattelee kyseisestä yrityksestä. Yleisö tarkoittaa tässä sekä kohderyhmää että potentiaalisia asiakkaita.

Oman yrityksen tarinan ja identiteetin kehittämisessä tärkeintä on pohtia myös sellaisia perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuin se, mitä ongelmia yritys toiminnallaan ratkoo, ja mikä on yrityksen lupaus sen asiakkaille. Tämä osa brändäämisestä on parasta tehdä esimerkiksi paperille tai piirtotaululle, ja sitä ei kannata pohtia yksin. Ota koko työyhteisö mukaan rakentamaan ja kehittämään yrityksen brändiä, niin saat siitä paremman ja kestävämmän.

3. Brändivinkit digitaaliseen maailmaan

Nykyään riippumatta siitä, onko yrityksesi kuluttajamarkkinoille vai yritysmarkkinoille keskittyvällä toimialalla, digitaalisuus on tärkeä osa yrityksen brändiä. Kun olet tunnistanut sekä yrityksesi potentiaaliset markkinat sekä sen, minkälaisen tarinan haluat kertoa yrityksestäsi, seuraavaksi tulee pohtia sitä, miten saat oman tarinasi kuuluviin. Vahva näkyminen digitaalisissa ympäristöissä tukee yrityksen viestintää huomattavasti, sillä nykyään kaikki käyttävät nettiä. Digitaalisuus rakentuu esimerkiksi nettisivujen, sosiaalisen median ja muun digitaalisen viestinnän ympärille.

Jos digitaalisuus ei kuulu ydinliiketoimintaasi, kannattaa nettiä ja sosiaalista mediaa käyttää kuitenkin hyödyksi ja antaa digitaalisten alustojen kautta asiakkaille lisäarvoa. Tämä on loistava tapa erottautua muista alan toimijoista, sillä edelleenkin monille suomalaisille yrityksille digitaalisuus tarkoittaa kerran vuodessa päivitettäviä nettisivuja. Parhaimmillaan digitaalisuus näkyy päivittäisessä viestinnässä sekä asiakkaiden, mutta myös potentiaalisten työntekijöiden suuntaan. Perusta siis yrityksellesi nettisivujen lisäksi vähintään Facebook-sivut ja päivitä sisältöä aktiivisesti.

4. Keskity luomaan todella hyviä asiakaskokemuksia

Asiakaskokemus on todella tärkeä osa hyvää brändiä, ellei jopa kaikista tärkein. Asiakaskokemuksen luomisessa on tärkeää pohtia jo yllä mainittua kysymystä siitä, mitä haluat, että asiakkaasi ja kohderyhmäsi ajattelevat yrityksestäsi. Tähän tietysti vaikuttaa se, minkälaisia kokemuksia asiakkailla yrityksestäsi on. Vaikka suoraan ihmisten mielipiteisiin ei voi vaikuttaa, paras tapa yrittää sitä on luoda todella hyviä asiakaskokemuksia. Hyviin asiakaskokemuksiin vaikuttaa tietysti se, ovatko asiakkaat tyytyväisiä tarjontaasi.

Tarjonnan lisäksi tärkeää on pohtia myös ostotilannetta, sillä tämä on useasti ainoa tilanne, jossa yritys pääsee olemaan suorassa yhteydessä asiakkaan kanssa. Ostotilanteen ohella brändinsä tunteva yritys panostaa myös oston jälkeiseen asiakaspalveluun ja esimerkiksi asiakastukeen tuotteen käytön aikana. Asiakaspalvelulla voidaan rakentaa esimerkiksi kokonainen brändi, tai myös tuhota brändi helposti. Tyytyväiset asiakkaat ovat brändille parasta mainosta ja houkuttelevat yritykselle myös uusia asiakkaita.

5. Tarkkaile, mitä kilpailijat tekevät

Yksi tärkeä osa oman brändin kehittämistä on tarkkailla, mitä kilpailijasi tekevät. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että otat käyttöön kaikki samat metodit kuin alan isoimmilla yrityksillä, ja kopioit kilpailijoiden mainokset, vaan kannattaa tutkia erityisesti sitä, miten toiset yritykset ottavat asiakkaansa huomioon ja minkälaisia keinoja he käyttävät mainonnassa tai vaikkapa asiakaspalvelussa. Mikä parasta, voit myös ottaa opiksi toisten yritysten tekemistä virheistä.

Brändäämisellä tavoitellaan erityisesti oman yrityksen erottumista sen kilpailijoista, ja tämä vaatii sitä, että tunnet kilpailijat. Yksi hyvä tapa erittäin tehokkaaseen tapaan tuntea omat kilpailijat on tehdä taulukko kilpailevista yrityksistä, sekä niiden tuotteista, visuaalisista brändeistä, julkisista asiakaspalautteista, markkinointikampanjoista ja niin edelleen. Jos taas yrityksesi on Suomessa oman toimialansa markkinajohtaja, hae rohkeasti vinkkejä ulkomailta ja vertaa oman yrityksesi suoriutumista kansainvälisiin yrityksiin.

6. Ota yrityksen brändi sekä ulkoiseen että sisäiseen käyttöön

Brändin rakentaminen on jatkuva prosessi, eikä toimivan brändin kehittämiseen riitä vain yksittäinen mainoskampanja tai uusi logo. Ota brändisi käyttöön sekä fyysisesti että digitaalisesti niin, että sekä asiakkaat että yrityksen muut sidosryhmät näkevät ja kokevat brändin aina, kun ne ovat yrityksesi kanssa tekemisissä. Jos asiakas kävelee esimerkiksi yrityksesi toimistoon, hänen pitäisi heti ymmärtää, minkä yrityksen kanssa on tekemisissä.

Ulkoisen olemuksen lisäksi tärkeää on, että myös yrityksen työntekijät ovat osa brändiä. Tähdennä siis yrityksen brändi myös työntekijöille ja ota työntekijät mukaan rakentamaan brändiä – näin se on helpompi sisäistää. Hyvä työnantajabrändi toimii positiivisena palautteena myös tulevia työntekijöitä etsiessä, ja omaan työpaikkaansa tyytyväisen työntekijän on helppo edustaa työnantajansa brändiä. Hyvällä sisäisellä brändillä saat yritykseen tarvittavaa me-henkeä, joka auttaa yrityksesi päivittäisessä toiminnassa.